W związku z dużym zainteresowaniem sprawą Krywlan i ciągłym poruszaniem problematyki portu lotniczego w województwie podlaskim, w naszym regionie zostało wykonane opiniotwócze badanie. 

Raport pochodzi z badania opinii publicznej, które zostało wykonane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w dniach 13-15 marca 2024 roku, metodą CATI, na 1000 pełnoletnich mieszkańcach Województwa Podlaskiego. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć oraz wiek, według danych GUS (raport zostanie opublikowany 3 kwietnia 2024 roku).

Bogusław Dębski: „Mieszkańcy naszego województwa chcą lotniska międzynarodowego. Jesteśmy jedyną białą plamą lotniczą w Polsce” 

Mamy namacalny dowód w postaci opinii mieszkańców, którzy jasno deklarują, że chcą, aby w województwie powstał międzynarodowy, regionalny port lotniczy, który będzie służył rozwojowi całego regionu. Będzie on swoistym kołem zamachowym białostockiej i podlaskiej gospodarki. 
Czytaj więcej

Artur Kosicki: „My nie skreślamy Krywlan. Chcemy włączyć je do systemu duoportu w naszym województwie”

Wyniki najnowszych badań dotyczących preferencji społecznych odnośnie powstania lotniska w Białymstoku i propozycje rozwiązań przedstawicieli podlaskiego samorządu były przedmiotem konferencji (3 kwietnia) marszałka Artura Kosickiego. 
Czytaj więcej

Bogusław Dębski: „Brak lotniska w naszym województwie jest hamulcem rozwoju regionu”

Lotnisko w Podlaskiem to coś, o czym od lat tylko rozmawiamy. I mając to na uwadze, znając historię prac, przygotowywane dokumenty, powinniśmy patrzyć w przyszłość i szukać perspektyw na budowę portu lotniczego. Zapraszamy na rozmowę z Bogusławem Dębskim, przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jest Pan zwolennikiem lotniska w naszym regionie. Jakie lotnisko według Pana powinniśmy mieć…
Czytaj więcej

Duoport w Podlaskiem? Ciąg dalszy rozmów o lotnisku

Wyniki najnowszych badań dotyczących preferencji społecznych odnośnie powstania lotniska w Białymstoku i propozycje rozwiązań przedstawicieli podlaskiego samorządu były przedmiotem środowej (3.04) konferencji marszałka Artura Kosickiego. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski i radny miejski Henryk Dębowski.
Czytaj więcej

Małe lotnisko małe straty? A jaki zysk?

Z prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2022 – 2040 prezentowanych we wrześniu ub. roku wynika, że Polskę czeka skokowy wzrost liczby pasażerów odprawianych na polskich lotniskach. Dlatego większość z nich musi zainwestować w rozbudowę infrastruktury. – W 2025 roku przewidywane jest obsłużenie 54,5 mln pasażerów, w 2030 – 69,6 mln, w 2035 – 85,1…
Czytaj więcej

Mieszkańcy Podlasia chcą lotniska. Komentarz dr Macieja Białousa z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Mieszkańcy Podlasia chcą lotniska. Komentarz dr Macieja Białousa z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego został przygotowany raport z badania opinii mieszkańców województwa podlaskiego na temat lotniska regionalnego. Raport został przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na podstawie badania telefonicznego (CATI), przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców województwa podlaskiego. W badaniu uwzględniono takie…
Czytaj więcej

Mieszkańcy województwa podlaskiego chcą lotniska! Sprawdź wyniki badania na podlaskielotnisko.pl

Kiedy spojrzy się na mapę Polski, pod kątem startów i lądowań samolotów oraz niezbędnej do tego infrastruktury, województwo podlaskie i Białystok to niestety, od lat biała plama. A przecież nie musi tak być. Okazuje się też, że większość mieszkańców naszego regionu chce lotniska na Podlasiu. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego został przygotowany raport z badania opinii…
Czytaj więcej

Od Krywlan do…Krywlan. Z referendum po drodze

Jest styczeń 2017 roku. Lokalne media, ale i krajowe odnotowują, że w referendum na pytanie „Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?” aż 96 proc. głosujących w referendum mieszkańców regionu odpowiedziało Tak. Tyle tylko, że głosowanie było nieważne – nie został przekroczony próg 30 proc. frekwencji. Wyniosła ona zaledwie 12,96 proc.…
Czytaj więcej

Szymany, Jasionka, Świdnik – kondycja lotnisk Polski Wschodniej

Z czterech województw przygranicznych Makroregionu Polski Wschodniej trzy mają skrzydła, czyli własne lotniska. Przy Olsztynie, Rzeszowie i Lublinie tylko Białystok jest kiwi – czyli nielotem. Orłem w tym gronie jest obecnie Rzeszów, który w ubiegłym roku przywitał milionowego pasażera. I przynosi zyski. Porzucając ptasie skojarzenia, a odwołując się do liczb…. Jak podaje w komunikacie Port…
Czytaj więcej

Chcieliśmy i chcemy lotniska? Sprawdzamy

Kwiecień 2023 roku. Podlaski Klub Biznesu przekazuje regionalnym władzom, Lasom Państwowym i mediom swoje stanowisko w sprawie pełnego uruchomienia lotniska na Krywlanach. Kilka miesięcy później, w lipcu, na spotkaniu z inicjatywy Witolda Karczewskiego, przewodniczącego Podlaskiego Forum Gospodarczego, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego w Izbie Przemysłowo Handlowej deklarują współpracę w dążeniu…
Czytaj więcej

Lotnisko w Białymstoku? Nadal w lesie

Lotnisko w Białymstoku? Nadal w lesie Milion od prezydenta Białegostoku. Milion od marszałka województwa. To budżet roboczego zespołu, którego powstanie zadeklarowali liderzy samorządów miasta i regionu. Ma on stworzyć podwaliny pod spółkę celową Port Lotniczy. Deklaracja padła w listopadzie. Mamy marzec. W zasadzie to już nic nie dziwi, jeśli chodzi o tempo działań pod hasłem…
Czytaj więcej